Білашківська сільська рада

                           Тальнівського району    Черкаської області

ХХХХ  сесія    VІІ скликання

 

                                                Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

12.12.2019                                                                                № 40/14

Про сільський бюджет

Білашківської сільської ради

на 2020 рік

( 2331450100)

(код бюджету)

 

Відповідно до статтей 76, 77, 91 Бюджетного кодексу України, підпункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Білашківська сільська рада ВИРІШИЛА:

  1. Визначити на 2020 рік:

- доходисільського бюджету у сумі 3245000 гривень , у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 3100000гривень, доходи спеціального фонду сільського  бюджету  145000гривень згідно з додатком 1  до цього рішення;

- видаткисільського бюджету у сумі 3245000 гривень,у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 3100000гривеньтавидатки спеціального фонду сільського  бюджету 145000гривень;

- оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 2400 гривень, що становить 0,08 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2020 рік  у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком  2 до цього рішення.

          3.Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

- субвенція з районного бюджету сільському бюджету на фінансування закладів дошкільної освіти та закладів культури в сумі 125123 грн.

- субвенція з сільського бюджету районному бюджету на фінансування районних програм в сумі 84000 грн.  

          4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих ( регіональних) програм у сумі 3111000 грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.

          5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України,та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є вільні залишки бюджетних коштів, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету.

6.Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71  Бюджетного кодексу України,

2) у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів визначений пунктом 4 частини 1  статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду сільського бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд), відповідно до пункту 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

7.Визначити на 2020рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільськогобюджету видатки загального фонду:

          оплата праці працівників бюджетних установ (код 2111);

нарахування на заробітну плату (код 2120);

забезпечення продуктами харчування (код 2230);

оплата комунальних послуг ( код 2240);

оплата енергоносіїв (код 2273);

поточні трансферти населенню(код 2730);

поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620)

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Білашківської сільської ради отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України :

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

5) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

6) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за видом енергоносіїв у межах встановлених бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

10.Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 101 Бюджетного кодексу України делегувати сільському голові повноваження в процесі виконання сільського бюджету (міжсесійний період) збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частини сільського бюджету.

11. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

12.  Додатки  1, 2, 3, 4  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Це рішення буде оприлюднено в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

14. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету та економічного розвитку.

 

 

               Сільський голова                                      Л.С.Чмига

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

 

 

 

 

до рішення Білашківської сільської ради

 

 

 

 

 

"Про сільський бюджет  на 2020 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОХОДИ

 

 

місцевого бюджету на 2020 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23314501000

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код

Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

10000000

Податкові надходження  

3 065 500,00

2 970 500,00

95 000,00

0,00

 

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

 

 

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

500,00

500,00

0,00

0,00

 

 

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

500,00

500,00

0,00

0,00

 

 

13030000

Рентна плата за користування надрами

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

 

 

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

 

 

18000000

Місцеві податки

2 949 000,00

2 949 000,00

0,00

0,00

 

 

18010000

Податок на майно

1 959 000,00

1 959 000,00

0,00

0,00

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

1 600 000,00

1 600 000,00

0,00

0,00

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

42 000,00

42 000,00

0,00

0,00

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

 

 

18050000

Єдиний податок  

990 000,00

990 000,00

0,00

0,00

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

 

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

900 000,00

900 000,00

0,00

0,00

 

 

19000000

Інші податки та збори 

95 000,00

0,00

95 000,00

0,00

 

 

19010000

Екологічний податок 

95 000,00

0,00

95 000,00

0,00

 

 

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

93 500,00

0,00

93 500,00

0,00

 

 

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 

100,00

0,00

100,00

0,00

 

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

1 400,00

0,00

1 400,00

0,00

 

 

20000000

Неподаткові надходження  

54 377,00

4 377,00

50 000,00

0,00

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

4 377,00

4 377,00

0,00

0,00

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

 

 

22090000

Державне мито  

377,00

377,00

0,00

0,00

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

377,00

377,00

0,00

0,00

 

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

 

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

 

 

 

Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

3 119 877,00

2 974 877,00

145 000,00

0,00

 

 

40000000

Офіційні трансферти  

125 123,00

125 123,00

0,00

0,00

 

 

41000000

Від органів державного управління  

125 123,00

125 123,00

0,00

0,00

 

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

125 123,00

125 123,00

0,00

0,00

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

125 123,00

125 123,00

0,00

0,00

 

 

Х

Разом доходів

3 245 000,00

3 100 000,00

145 000,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.в.о.Головний бухгалтер

 

О.О.Ребрина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення Білашківської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про сільський бюджет  на 2020 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видатків місцевого бюджету на 2020 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23314501000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

усього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

0100000

 

 

Бiлашкiвська сiльська рада

3 100 000,00

3 100 000,00

1 411 000,00

133 000,00

0,00

145 000,00

0,00

145 000,00

0,00

30 000,00

0,00

3 245 000,00

 

 

0110000

 

 

 Бiлашкiвська сiльська рада

3 100 000,00

3 100 000,00

1 411 000,00

133 000,00

0,00

145 000,00

0,00

145 000,00

0,00

30 000,00

0,00

3 245 000,00

 

 

 

0100

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

943 000,00

943 000,00

725 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

943 000,00

 

 

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

943 000,00

943 000,00

725 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

943 000,00

 

 

 

1000

 

ОСВІТА

658 000,00

658 000,00

430 000,00

50 000,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

678 000,00

 

 

0111010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

658 000,00

658 000,00

430 000,00

50 000,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

678 000,00

 

 

 

3000

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

140 000,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 000,00

 

 

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

140 000,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 000,00

 

 

 

4000

 

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

223 000,00

223 000,00

156 000,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

223 000,00

 

 

0114030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

85 000,00

85 000,00

61 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 000,00

 

 

0114060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

138 000,00

138 000,00

94 500,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138 000,00

 

 

 

6000

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

407 000,00

407 000,00

100 000,00

32 000,00

0,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

15 000,00

0,00

437 000,00

 

 

0116013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

15 000,00

0,00

230 000,00

 

 

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

207 000,00

207 000,00

100 000,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

207 000,00

 

 

 

7100

 

СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ, РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МИСЛИВСТВО

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

 

 

0117130

7130

0421

Здійснення  заходів із землеустрою

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

 

 

 

7400

 

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

 

 

0117461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

 

 

 

8300

 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95 000,00

0,00

95 000,00

0,00

15 000,00

0,00

95 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

усього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

0118330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95 000,00

0,00

95 000,00

0,00

15 000,00

0,00

95 000,00

 

 

 

9700

 

СУБВЕНЦІЇ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ІНШИМ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПРОГРАМ ТА ЗАХОДІВ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

84 000,00

84 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84 000,00

 

 

0119770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

84 000,00

84 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84 000,00

 

 

X

X

X

УСЬОГО

3 100 000,00

3 100 000,00

1 411 000,00

133 000,00

0,00

145 000,00

0,00

145 000,00

0,00

30 000,00

0,00

3 245 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.в.о.Головний бухгалтер

 

О.О.Ребрина

 

 

 

 

 

           

І.М.Бойко

                     
                         

додаток 5

   
   

 

               

до рішення сесії від 12.12.2019 р № 40/14  " Про  сільський бюджет  Білашківської сільської ради на 2020 рік"

   
   

 

                 
                       
 

23314501000

                         
 

(код бюджету)

                                 

Міжбюджетні трансферти  Білашківської сільської ради   на 2020 рік

       
       

 

 

   

 

             

грн

   

Код

Назва бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту

трансферти з інших місцевих бюджетів

трансферти іншим  бюджетам

   

Дотація на :

Субвенції

усього

Дотація на :

Субвенції

усього

   

загального фонду на :

спеціального  фонду на :

загального фонду

 

   

субвенція з районного бюджету код 41053900

інші субвенції з місцевого бюджету код 0119770

   

 

субвенція з районного бюджету на фінансування дошкільного навчального закладу

субвенція з районного бюджету на фінансування будинку культури

субвенція з районного бюджету на фінансування сільської бібліотеки

 

інші субвенції з місцевого бюджету на потреби Білашківської ЗОШ

інші субвенції з місцевого бюджету на потреби ФАПу с.Білашки

інші субвенції з місцевого бюджету на потреби реабілітаційного центру для дітей -інвалідів

   

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

   

23314501000

Білашківський сільський бюджет

 

 

101571

17309

6243

 

 

125123

 

 

60000

21000

3000

 

84000

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

101571

17309

6243

 

 

125123

 

 

60000

21000

3000

 

84000

   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

Т.в.о. головного бухгалтера сільської ради                                      О.О.Ребрина

                           
                                     
                                     
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення Білашківської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про сільський бюджет  на 2020 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23314501000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування
місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

 

 

усього

у тому числі бюджет розвитку

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

0100000

 

 

Бiлашкiвська сiльська рада

 

 

3 111 000,00

3 016 000,00

95 000,00

0,00

 

 

 

 

0110000

 

 

 Бiлашкiвська сiльська рада

 

 

3 111 000,00

3 016 000,00

95 000,00

0,00

 

 

 

 

 

0100

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

 

 

943 000,00

943 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

 

 

943 000,00

943 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма підтримки місцевого самоврядування

рішення №32/11 від 20.12.2018

943 000,00

943 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

1000

 

ОСВІТА

 

 

658 000,00

658 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

0111010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

 

 

658 000,00

658 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма підтримки та розвитку дошкільного закладу на 2019-2020 роки

рішення № 32/12 від 20.12.2018 року

658 000,00

658 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

3000

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 

140 000,00

140 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

140 000,00

140 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма "Турбота на 2018-2020 роки"

рішення №40/2 від 12.12.2019 року

140 000,00

140 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

4000

 

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

 

 

223 000,00

223 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

0114030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

 

 

85 000,00

85 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма розвитку культури та мистецтва, охорони культурної спадщини та забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування на 2019-2020 роки

рішення №32/7 від 20.12.2018 року

85 000,00

85 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

0114060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

 

 

138 000,00

138 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма розвитку культури та мистецтва , охорони культурної спадщини та забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування на 2019-2020 роки

рішення №32/7 від 20.12.2018 року

138 000,00

138 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

6000

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 

 

407 000,00

407 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

0116013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

 

 

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Питна вода та питне водозабезпечення населення

рішення №40/3 від 12.12.2019 року

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування
місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

 

 

усього

у тому числі бюджет розвитку

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Білашківської сільської ради на 2018-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

 

 

207 000,00

207 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма покращення благоустрою , упорядкування , санітарного стану та зовнішнього освітлення в селі на 2018-2020 роки

рішення №40/8 від 12.12.2019 року

207 000,00

207 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

7100

 

СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ, РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МИСЛИВСТВО

 

 

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

0117130

7130

0421

Здійснення  заходів із землеустрою

 

 

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма коригування (оновлення) топографічної підоснови схеми планування території та генерального плану населення пунктів сільської ради на 2018-2020 роки

рішення № 40/7 від 12.12.2019 року

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

7400

 

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

 

 

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

0117461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма "Будівництво, реконструкція, ремонт та утримання вулиць і доріг села на 2018-2020 роки

рішення №40/5 від 12.12.2019 року

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

8300

 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

 

 

95 000,00

0,00

95 000,00

0,00

 

 

 

 

0118330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

 

 

95 000,00

0,00

95 000,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма природоохоронних заходів на 2020 рік

рішення №40/4 від 12.12.2019 року

95 000,00

0,00

95 000,00

0,00

 

 

 

 

X

X

X

УСЬОГО

X

X

3 111 000,00

3 016 000,00

95 000,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.в.о.Головний бухгалтер

О.О.Ребрина