Сільський бюджет на 2019 рік

Білашківська сільська рада

Тальнівського району    Черкаської області

ХХХІІ  сесія    VІІ скликання

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

20.12.2019                                                                                № 32/16

 

Про сільський бюджет         на2019 рік

 

Відповідно до статтей 76, 77, 91 Бюджетного кодексу України, підпункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Білашківська сільська рада ВИРІШИЛА:

1.          Визначити на 2019 рік:

- доходисільського бюджету у сумі 3695000 гривень , у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 3600000гривень, доходи спеціального фонду сільського  бюджету  95000гривень згідно з додатком 1  до цього рішення;

- видаткисільського бюджету у сумі 3695000 гривень,у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 3600000гривеньтавидатки спеціального фонду сільського  бюджету 95000гривень;

- оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 4200 гривень, що становить 0,12 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік  у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком  3 до цього рішення.

          3.Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

- субвенція з районного бюджету сільському бюджету на фінансування закладів дошкільної освіти та закладів культури в сумі 435608 грн. 

          4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих ( регіональних) програм у сумі 1356650 грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.

           5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України,та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є вільні залишки бюджетних коштів, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету.

6.Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71  Бюджетного кодексу України,

2) у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів визначений пунктом 4 частини 1  статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду сільського бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд), відповідно до пункту 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

7.Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільськогобюджету видатки загального фонду:

          оплата праці працівників бюджетних установ (код 2111);

нарахування на заробітну плату (код 2120);

забезпечення продуктами харчування (код 2230);

оплата комунальних послуг ( код 2240);

оплата енергоносіїв (код 2273);

поточні трансферти населенню(код 2730);

поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620)

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Білашківської сільської ради отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України :

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

5) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

6) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за видом енергоносіїв у межах встановлених бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

10.Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 101 Бюджетного кодексу України делегувати сільському голові повноваження в процесі виконання сільського бюджету (міжсесійний період) збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частини сільського бюджету.

11.  Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

12.  Додатки  1, 3, 5, 7  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Це рішення буде оприлюднено в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

14. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету та економічного розвитку.

 

 

               Сільський голова                                       Л.С.Чмига

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

 

 

 

до рішення Білашківської сільської ради №32/16 від 20.12.2018 ради

 

 

 

 

"Про сільський  бюджет  на 2019 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОХОДИ

 

 

місцевого бюджету на 2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код

Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

10000000

Податкові надходження  

3 045 300,00

2 995 300,00

50 000,00

0,00

 

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

1 300,00

1 300,00

0,00

0,00

 

 

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

1 300,00

1 300,00

0,00

0,00

 

 

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

1 300,00

1 300,00

0,00

0,00

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

 

 

18000000

Місцеві податки

2 974 000,00

2 974 000,00

0,00

0,00

 

 

18010000

Податок на майно

1 904 000,00

1 904 000,00

0,00

0,00

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

1 600 000,00

1 600 000,00

0,00

0,00

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

95 000,00

95 000,00

0,00

0,00

 

 

18050000

Єдиний податок  

1 070 000,00

1 070 000,00

0,00

0,00

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

 

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

 

 

19000000

Інші податки та збори 

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

 

 

19010000

Екологічний податок 

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

 

 

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

 

 

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 

250,00

0,00

250,00

0,00

 

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

1 750,00

0,00

1 750,00

0,00

 

 

20000000

Неподаткові надходження  

214 092,00

169 092,00

45 000,00

0,00

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

169 092,00

169 092,00

0,00

0,00

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

162 000,00

162 000,00

0,00

0,00

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

 

 

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

160 000,00

160 000,00

0,00

0,00

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

 

 

22090000

Державне мито  

1 092,00

1 092,00

0,00

0,00

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

1 092,00

1 092,00

0,00

0,00

 

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

45 000,00

0,00

45 000,00

0,00

 

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

45 000,00

0,00

45 000,00

0,00

 

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

45 000,00

0,00

45 000,00

0,00

 

 

 

Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

3 259 392,00

3 164 392,00

95 000,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

40000000

Офіційні трансферти  

435 608,00

435 608,00

0,00

0,00

 

 

41000000

Від органів державного управління  

435 608,00

435 608,00

0,00

0,00

 

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

435 608,00

435 608,00

0,00

0,00

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

435 608,00

435 608,00

0,00

0,00

 

 

Х

Разом доходів

3 695 000,00

3 600 000,00

95 000,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.в.о.Головний бухгалтер

 

О.О.Ребрина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення Білашківської сільської ради №32/16 від 20.12.2018 ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про сільський  бюджет  на 2019 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видатків місцевого бюджету на 2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

усього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

 

 

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

0100000

 

 

Бiлашкiвська сiльська рада

3 600 000,00

3 600 000,00

1 750 000,00

176 000,00

0,00

95 000,00

0,00

95 000,00

0,00

20 000,00

0,00

3 695 000,00

 

 

 

0110000

 

 

 Бiлашкiвська сiльська рада

3 600 000,00

3 600 000,00

1 750 000,00

176 000,00

0,00

95 000,00

0,00

95 000,00

0,00

20 000,00

0,00

3 695 000,00

 

 

 

 

0100

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

1 220 000,00

1 220 000,00

920 000,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 220 000,00

 

 

 

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

1 220 000,00

1 220 000,00

920 000,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 220 000,00

 

 

 

 

1000

 

ОСВІТА

830 000,00

830 000,00

550 000,00

75 000,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

850 000,00

 

 

 

0111010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

830 000,00

830 000,00

550 000,00

75 000,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

850 000,00

 

 

 

 

3000

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

172 000,00

172 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

172 000,00

 

 

 

0113191

3191

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

 

 

 

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

170 000,00

170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170 000,00

 

 

 

 

4000

 

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

243 350,00

243 350,00

168 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243 350,00

 

 

 

0114030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

87 000,00

87 000,00

68 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 000,00

 

 

 

0114060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

156 350,00

156 350,00

100 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156 350,00

 

 

 

 

5000

 

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ

14 650,00

14 650,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 650,00

 

 

 

0115012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

14 650,00

14 650,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 650,00

 

 

 

 

6000

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

530 000,00

530 000,00

100 000,00

32 000,00

0,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

20 000,00

0,00

555 000,00

 

 

 

0116013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

20 000,00

0,00

205 000,00

 

 

 

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

350 000,00

350 000,00

100 000,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

 

 

 

 

7100

 

СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ, РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МИСЛИВСТВО

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 000,00

 

 

 

0117130

7130

0421

Здійснення  заходів із землеустрою

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 000,00

 

 

 

 

7400

 

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

 

 

 

0117461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

усього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

 

 

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8300

 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

 

 

 

0118330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

 

 

 

X

X

X

УСЬОГО

3 600 000,00

3 600 000,00

1 750 000,00

176 000,00

0,00

95 000,00

0,00

95 000,00

0,00

20 000,00

0,00

3 695 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.в.о.Головний бухгалтер

 

О.О.Ребрина

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від 20.12.2018 року № 32/16

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 

на 2019 рік

(грн)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти іншим бюджетам

дотація на:

субвенції

усього

дотація на:

субвенції

усього

загального фонду на:

спеціального фонду на:

загального фонду на:

спеціального фонду на:

найменування трансферту*

найменування трансферту**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

районний бюджет Тальнівського району

 

 

Субвенція з районного бюджету на фінансування дошкільного навчального закладу

334 830,00

 

 

334 830,00

 

 

 

 

 

 

0

 

районний бюджет Тальнівського району

 

 

Субвенція з районного бюджету на фінансування будинку культури

63 865,00

 

 

63 865,00

 

 

 

 

 

 

0

 

районний бюджет Тальнівського району

 

 

Субвенція з районного бюджету на фінансування сільської бібліотеки

36 913,00

 

 

36 913,00

 

 

 

 

 

 

0

×

УСЬОГО

 

                       -    

 

435 608,00

-

-

435 608,00

 

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.в.о. головного бухгалтера сільської ради

 

 

 

 

О.О.Ребрина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Нормативно-правовий акт (найменування, дата, номер), відповідно до якого отримується трансферт, зазначається під таблицею у виносці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Нормативно-правовий акт (найменування, дата, номер), відповідно до якого надається трансферт, зазначається під таблицею у виносці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

РОЗПОДІЛ 

витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

Білашківська сільська  рада

3 650 000,00

3 600 000,00

50 000,00

0,00

 

0113191

3191

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

Програма "Турбота на 2018-2020 роки"

№ 23/3
від 21.12.2017 року

2 000,00

2 000,00

 

 

 

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Програма "Турбота на 2018-2020 роки"

№ 23/3
від 21.12.2017 року

170 000,00

170 000,00

 

 

 

0115012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

Програма розвитку культури та спорту на території сільської ради на 2019-2020 роки

№ 32/12
від 20.12.2018 року

14 650,00

14 650,00

 

 

 

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Програма покращення благоустрою, упорядкування, санітарного стану та зовнішнього освітлення в селі на 2018-2020 роки

№ 23/9
від 21.12.2017 року

350 000,00

350 000,00

 

 

 

0117130

7130

0421

Здійснення заходів із землеустрою

Програма коригування (оновлення) топографічної підоснови схеми планування території та генерального планунаселених пунктів сільської ради на 2018-2020 роки

№23/8 від 21.12.2017 року

90 000,00

90 000,00

 

 

 

0117461

7461

0456

Утримання та розвиток інших об"єктів транспортної інфраструктури

Програма "Будівництво, реконструкція, ремонт та утримання вулиць і доріг сіл на 2018-2020 роки"

№ 23/5
від 21.12.2017 року

500 000,00

500 000,00

 

 

 

0118330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

Програма природоохоронних заходів на 2019 рік

№ 32/4 від 20.12.2018 року

50 000,00

 

50 000,00

 

 

0116013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Програма "Питна вода та питне водозабезпечення населення Білашківської сільської ради на 2018-2020 роки"

№ 23/2 від 21.12.2017 року

180 000,00

180 000,00

 

 

 

0111010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

Програма підтримки та розвитку дошкільного закладу на 2019-2020 роки

№ 32/12 від 20.12.2018 року

830 000,00

830 000,00

 

 

 

0114030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

Програма розвитку культури та мистецтва, охорони культурної спадщини та забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування на 2019-2020 роки

№ 32/7 від 20.12.2018 року

87 000,00

87 000,00

 

 

 

0114060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Програма розвитку культури та мистецтва, охорони культурної спадщини та забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування на 2019-2020 роки

№ 32/7 від 20.12.2018 року

156 350,00

156 350,00

 

 

 

0110150

150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради

Програма підтримки місцевого самоврядування на 2019-2020 роки

№ 3211 від 20.12.2018 року

1 220 000,00

1 220 000,00

 

 

 

×

×

×

УСЬОГО

×

×

3 650 000,00

3 600 000,00

50 000,00

 

 

                             

/upload/files/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%202019%20%D1%80%D1%96%D0%BA.doc