Сільський бюджет на 2018 рік

           

 

 

 

                                Білашківська сільська рада

                      Тальнівського району    Черкаської області

ХХІІІ  сесія    VІІ скликання

 

Рішення

 

« 21 »  грудня  2017 року                                                   №23/10       

 

Про  сільський  бюджет

на  2018  рік

     Відповідно до статтей 76, 77, 91  Бюджетного Кодексу України, підпункту 23 частини 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні »

сільська рада ВИРІШИЛА:

 1.Встановити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2018 рік у сумі  2647008 грн.

Обсяг  доходів загального фонду сільського бюджету визначити у сумі 2582008 грн., спеціального фонду бюджету  65000грн.(додаток №1 даного рішення ).

 2.Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2018 рік у сумі 2647008 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 2582008 грн. та видатків спеціального фонду бюджету  65000 грн.(додаток№3 даного рішення ).

            3.  Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштівсільського бюджету  у сумі  3100 грн.

4.Затвердити обсягиміжбюджетних трансфертів (додаток№4 даного рішення )на 2018 рік:

-Субвенція з районного бюджету сільському бюджету на фінансування закладів дошкільної освіти та закладів культури в сумі 426908 грн.   

  5.Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

    оплата  праці    (код 2110 );

    нарахування  на  оплату праці (код 2120);

    медикаменти та перев’язувальні  матеріали (код 2220);

    продукти  харчування (код 2230);

    оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

    поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код 2620);

    соціальне забезпечення (код 2700).

             6. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

             7. В процесі виконання сільського бюджету дозволити сільському голові Білашківської сільської ради своїм розпорядженням , за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету та фінансів за обґрунтованим поданням розпорядників коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань , затверджених в росписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків бюджету з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

             8.  Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію регіональних програм на загальну суму 989600 грн.( додаток №5 даного рішення ).

            9.  Додатки № 1,3,4,5 є  невід’ємною частиною цього рішення.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                              Л.С. Чмига

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №4

                                                                                                                   до рішення Білашківської сільської  ради

                                                                                                                   Про сільський бюджет на 2018 рік           

                                                                                                                    від 21.12.2017 р. № 23/10

 

 

         Показники міжбюджетних трансфертів між сільським бюджетом та іншими бюджетами на 2018 рік

 

Код

Назва трансферту

Назва бюджету

Міжбюджетні трансферти, що надходять до бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Сума

Щоденний норматив відрахувань

Сума

Щоденний норматив відрахувань9

40000000

Офіційні трансферти 

сільський

426908

-

-

-

426908

41053900

Інші субвенції

сільський

426908

-

-

-

426908

-

ВСЬОГО

сільський

426908

-

-

-

426908

 

Код

Назва трансферту

Назва бюджету

Міжбюджетні трансферти, що передаються з бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Сума

Щоденний норматив відрахувань

Сума

Щоденний норматив відрахувань

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

-

-

-

-

-

-

250324

Субвенції іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів

-

-

-

-

-

-

250380

Інші субвенції

-

-

-

-

-

-

 

ВСЬОГО

-

-

-

-

-

-

 

 

         

                      

 

 

                            Сільський голова                                         Л.С. Чмига

           

                   Бухгалтер                                                      О.О. Ребрина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Додаток  5

                                                                                                                                             до рішення сільської ради

                                                                                                                                Про сільський бюджет на 2018 рік

                                                                                                                                              21.12.2017 р.№ 23/10

 

Перелік регіональних програм , які фінансуватимуться за рахунок коштів сільського бюджету у 2018 році

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування      згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний та спеціальний фонди

01

 

Білашківська  сільська рада

 

989600,00

30000,00

1019600,00

3191

 

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

Програма «Турбота» на 2018-2020 роки

1000,00

 

1000,00

3242

 

Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення

Програма «турбота» на 2018-2020 роки

134000,00

 

 

 

134000,00

5012

 

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту

Програма розвитку культури та спорту на території сільської ради                       на 2018-2020роки.

34600,00

 

34600,00

6013

 

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Програма «Питна вода та питне водозабезпечення населення сільської ради на 2018-2020 роки»

148000,00

 

148000,00

6030

 

Організація благоустрою населеного пункту

Програма покращення благоустрою, упорядкування, санітарного стану та зовнішнього освітлення в селі на 2018-2020 роки

146000,00

 

146000,00

7130

 

Здійснення заходів з землеустрою

Програма коригування (оновлення)топографічної підоснови схеми планування території та генерального плану населених пунктів сільської ради на 2018-2020 роки

126000,00

 

126000,00

7461

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та траспортної інфраструктури

Програма «Будівництво, реконструкція, ремонт та утримання вулиць і доріг сіл на 2018-2020 роки.

400000,00

 

400000,00

8312

 

Утилізація відходів

Програма природоохоронних заходів на 2018-2020 роки

 

10000,00

10000,00

8330

 

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

Програма природоохоронних заходів на 2018-2020 роки

 

20000,00

20000,00

 

 

                      Сільський голова                                                        Л.С.Чмига

 

                      Т.в.о. головний бухгалтер                                          О.О.Ребрина