БІЛАШКІВСЬКА       СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                          26 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

15 червня    2018 року             с. Білашки                                    №   26/2

                    РІШЕННЯ

Про  встановлення   ставок земельного

податку,  пільг з його  сплати  на  2019 рік

 

           Відповідно до  пункту 7.1. статті 7, статті 10, підпунктів 12.3.2., 12.3.3.,  12.3.4. пункту 12.3. , пункту 12.4. статті  12, підпунктів 14.1.129., 14.1.130, п. 14.1. статті 14,  пунктів 30.2. , 30.5., 30.9  статті  30, статей 269, 270, 271,  274, 277, 281,282, 284, 285, п.п.288.5.1 п.288.5 статті 288  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, керуючись Законом  України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності»,  пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483   « Про  затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», врахувавши технічну  документацію  з нормативної  грошової оцінки земель , виготовлену   ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та затверджену рішенням сільської ради від 08.12.2010 р. №14/2231-1, що  оприлюднена згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ,     аналіз регуляторного впливу,  експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів та пропозиції Державної регуляторної служби України від 21.06.2017 р. ,  сільська  рада

ВИРІШИЛА  :

      1. Установити на території  Білашківської    сільської  ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатками 1, 2 ;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до  статей 281,  282 Податкового кодексу України та податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку   органам державної влади та  місцевого самоврядування , бюджетним установам в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ за переліком згідно з додатком 3.

      2.    Взяти до відома ,  що :

   2.1. платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених статтею  269 Податкового кодексу України;

    2.2. об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності ;

    2.3. базою оподаткування є :

    2.3.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України;

    2.3.2.площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

    2.4. податковим періодом  для плати за землю  є календарний рік. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців);

     2.5. підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру;

     2.6. порядок обчислення плати за землю та подання звітності  встановлений статтею 286 ПКУ;

     2.7. строк  сплати  плати за землю встановлений статтею 287 ПКУ;

     2.8.відповідно до п.п.14.1.130. п.14.1. статті 14 ПКУ,  одиницею  площі оподатковуваної земельної ділянки є : - у межах населеного пункту - 1 (один) метр квадратний (кв. метр);- за межами населеного пункту - 1 (один) гектар (га).

     3.   Копію прийнятого рішення  надіслати  в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

 4. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб у десятиденний строк після його прийняття та підписання.

      5. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет сільської ради.

      6 . Рішення набирає чинності після його  оприлюднення , але не раніше 01.01.2019 року.

Білашківський    сільський голова                                                 Л.Чмига                                                  

 

С.Білашки   

_______________2018 р.

№___________________

 

Додаток 1
до  рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

               рішенням Білашківської    сільської ради

   від _______________ 2018  р. № ______

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2019  рік та вводяться в дію
з  01 січня  2019  року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

23

Код району

_____

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

С.Білашки   

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

5%

5%

5%

5%

01.02

Для ведення фермерського господарства4

-

5%

-

5%

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

-

0,3%

-

0,3%

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

-

0,3%

-

0,3%

01.05

Для індивідуального садівництва4

-

0,3%

-

0,3%

01.06

Для колективного садівництва4

 

 

 

 

01.07

Для городництва4

-

0,3%

-

0,3%

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

-

0,3%

-

0,3%

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

-

--

-

-

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

-

-

-

-

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

-

-

-

-

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

-

-

-

-

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1%

0,3%

1%

0,3%

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

Від  0,3% 

До 5%

 

 

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

-

0,3%

-

0,3%

02.02

Для колективного житлового будівництва4

-

0,3%

-

0,3%

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

-

0,3%

-

0,3%

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

-

-

-

-

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

-

0,3%

-

0,3%

02.06

Для колективного гаражного будівництва

-

0,3%

-

0,3%

02.07

Для іншої житлової забудови 

-

0,3%

-

0,3%

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

0,3%

 

 

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

1%

-

-

-

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

1%

-

-

-

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та                               соціальної допомоги4                                                                                            

1%

-

-

-

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

-

-

-

-

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

-

-

-

-

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

-

-

-

-

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1%

1%

1%

1%

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

-

-

-

-

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

-

-

-

-

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

-

-

-

-

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

-

-

-

-

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

-

-

-

-

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

-

-

-

-

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

-

-

-

-

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

1%

1%

1%

1%

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

-

-

-

-

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

-

-

-

-

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

-

-

-

-

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

-

-

-

-

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

-

-

-

-

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

-

-

-

-

04.07

Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва

-

-

-

-

04.08

Для збереження та використання заказників

-

-

-

-

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

-

-

-

-

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

-

-

-

-

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

-

-

-

-

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

-

-

-

-

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

-

-

-

-

06.03

Для інших оздоровчих цілей

-

-

-

-

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

-

-

-

-

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

-

-

-

-

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

-

0,3%

-

0,3%

07.04

Для колективного дачного будівництва 

-

0,3%

-

0,3%

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

0,3%

 

 

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

-

-

-

-

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

-

-

-

-

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

-

-

-

-

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

-

-

-

-

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

-

-

-

-

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

-

-

-

--

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

-

1%

-

1%

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

-

-

-

-

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

 

0,3%

 

0,3%

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

-

-

-

-

10.06

Для сінокосіння

-

-

-

-

10.07

Для рибогосподарських потреб

-

1%

-

1%

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

-

-

-

-

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

-

-

-

-

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

-

-

-

-

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

-

-

-

-

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

Від 0,3%

 

до1%

 

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

5%

-

5%

-

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

-

-

-

-

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

3%

-

3%

-

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

--

-

-

-

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

Від 3%

До 5%

 

 

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

-

-

-

-

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

-

-

-

-

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

-

-

-

-

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

-

-

-

-

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

-

-

-

-

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

-

-

5%

-

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

-

-

-

-

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

-

-

-

-

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

-

-

-

-

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

5%

-

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

5%

-

5%

-

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

-

-

-

-

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

-

-

-

-

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

5%

 

 

 

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

-

-

-

-

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

5%

-

5%

-

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

5%

 

 

 

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

-

-

-

-

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

-

-

-

-

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

-

-

-

-

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

-

-

-

-

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

-

-

-

-

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

-

-

-

-

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

-

-

-

-

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

16

Землі запасу

5%

5%

5%

5%

17

Землі резервного фонду

5%

5%

5%

5%

18

Землі загального користування4

-

-

-

-

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

5%

 

 

 

__________

1У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

 

 

 

Секретар ради                                                                               Н.Осичнюк

Додаток 2
до  рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

               рішенням Білашківської    сільської ради

   від _______________ 2018  р. № ______

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2019  рік та вводяться в дію
з  01 січня  2019  року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

23

Код району

_____

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

С.Левада    

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

 

 

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

 

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

 

01

Землі сільськогосподарського призначення

 

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

5%

5%

5%

5%

 

 

01.02

Для ведення фермерського господарства4

-

5%

-

5%

 

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

-

0,3%

-

0,3%

 

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

-

0,3%

-

0,3%

 

 

01.05

Для індивідуального садівництва4

-

0,3%

-

0,3%

 

 

01.06

Для колективного садівництва4

 

 

 

 

 

 

01.07

Для городництва4

-

0,3%

-

0,3%

 

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

-

0,3%

-

0,3%

 

 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

-

--

-

-

 

 

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

-

-

-

-

 

 

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

-

-

-

-

 

 

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

-

-

-

-

 

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1%

0,3%

1%

0,3%

 

 

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

Від  0,3% 

До 5%

 

 

 

 

02

Землі житлової забудови

 

 

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

-

0,3%

-

0,3%

 

 

02.02

Для колективного житлового будівництва4

-

0,3%

-

0,3%

 

 

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

-

0,3%

-

0,3%

 

 

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

-

-

-

-

 

 

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

-

0,3%

-

0,3%

 

 

02.06

Для колективного гаражного будівництва

-

0,3%

-

0,3%

 

 

02.07

Для іншої житлової забудови 

-

0,3%

-

0,3%

 

 

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

0,3%

 

 

 

 

03

Землі громадської забудови

 

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

1%

-

-

-

 

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

1%

-

-

-

 

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та                               соціальної допомоги4                                                                                            

1%

-

-

-

 

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

-

-

-

-

 

 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

-

-

-

-

 

 

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

-

-

-

-

 

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1%

1%

1%

1%

 

 

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

-

-

-

-

 

 

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

-

-

-

-

 

 

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

-

-

-

-

 

 

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

-

-

-

-

 

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

-

-

-

-

 

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

-

-

-

-

 

 

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

-

-

-

-

 

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

1%

1%

1%

1%

 

 

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

 

04

Землі природно-заповідного фонду

 

 

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

-

-

-

-

 

 

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

-

-

-

-

 

 

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

-

-

-

-

 

 

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

-

-

-

-

 

 

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

-

-

-

-

 

 

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

-

-

-

-

 

 

04.07

Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва

-

-

-

-

 

 

04.08

Для збереження та використання заказників

-

-

-

-

 

 

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

-

-

-

-

 

 

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

-

-

-

-

 

 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

-

-

-

-

 

 

05

Землі іншого природоохоронного призначення

 

 

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

 

 

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

-

-

-

-

 

 

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

-

-

-

-

 

 

06.03

Для інших оздоровчих цілей

-

-

-

-

 

 

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

 

07

Землі рекреаційного призначення

 

 

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

-

-

-

-

 

 

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

-

-

-

-

 

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

-

0,3%

-

0,3%

 

 

07.04

Для колективного дачного будівництва 

-

0,3%

-

0,3%

 

 

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

0,3%

 

 

 

 

08

Землі історико-культурного призначення

 

 

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

-

-

-

-

 

 

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

-

-

-

-

 

 

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

-

-

-

-

 

 

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

 

09

Землі лісогосподарського призначення

 

 

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

-

-

-

-

 

 

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

-

-

-

-

 

 

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

 

10

Землі водного фонду

 

 

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

-

-

-

--

 

 

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

-

1%

-

1%

 

 

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

-

-

-

-

 

 

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

 

0,3%

 

0,3%

 

 

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

-

-

-

-

 

 

10.06

Для сінокосіння

-

-

-

-

 

 

10.07

Для рибогосподарських потреб

-

1%

-

1%

 

 

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

-

-

-

-

 

 

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

-

-

-

-

 

 

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

-

-

-

-

 

 

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

-

-

-

-

 

 

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

Від 0,3%

 

до1%

 

 

 

11

Землі промисловості

 

 

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

5%

-

5%

-

 

 

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

-

-

-

-

 

 

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

3%

-

3%

-

 

 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

--

-

-

-

 

 

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

Від 3%

До 5%

 

 

 

 

12

Землі транспорту

 

 

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

-

-

-

-

 

 

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

-

-

-

-

 

 

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

-

-

-

-

 

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

-

-

-

-

 

 

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

-

-

-

-

 

 

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

-

-

5%

-

 

 

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

-

-

-

-

 

 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

-

-

-

-

 

 

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

-

-

-

-

 

 

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

5%

-

 

 

13

Землі зв’язку

 

 

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

5%

-

5%

-

 

 

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

-

-

-

-

 

 

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

-

-

-

-

 

 

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

5%

 

 

 

 

 

14

Землі енергетики

 

 

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

-

-

-

-

 

 

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

5%

-

5%

-

 

 

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

5%

 

 

 

 

 

15

Землі оборони

 

 

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

-

-

-

-

 

 

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

-

-

-

-

 

 

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

-

-

-

-

 

 

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

-

-

-

-

 

 

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

-

-

-

-

 

 

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

-

-

-

-

 

 

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

-

-

-

-

 

 

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

 

16

Землі запасу

5%

5%

5%

5%

 

 

17

Землі резервного фонду

5%

5%

5%

5%

 

 

18

Землі загального користування4

-

-

-

-

 

 

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

5%

 

 

 

 

                     

__________

1У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

 

 

Секретар ради                                                                                           Н.Осичнюк

 

 Додаток 3

до  рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням _Білашківської     сільської ради

від ____ ___________ 2018 р. № ______

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1

Пільги встановлюються на 2019  рік та вводяться в дію
 з 01.01. 2019  року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

23

Код району

______

Код згідно з КОАТУУ

________

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

С.Білашки, с.Левада     

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

                    Фізичні особи :

          - інваліди першої і другої групи;                                           100%

   -  фізичні особи, які виховують трьох і

       більше дітей віком до 18 років;                                          100%

   -  пенсіонери (за віком);                                                          100%

   - ветерани війни та особи, на яких поширюється

 дія Закону України  « Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту» ;                                                   100 %

-         фізичні особи, визнані законом особами, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи                   100%                                                   

 

   При цьому, звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб  поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

-  для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

 -  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  не більш як 0,25 гектара;

-   для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

  -  для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

  -  для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

 

-         власники земельних ділянок, земельних часток (паїв)

та землекористувачі за умови передачі земельних

ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику

єдиного податку четвертої групи на період дії єдиного

податку четвертої групи                                                                           100 %

      

                      Юридичні особи :

-         дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

 незалежно від форми власності і джерел фінансування,

 заклади культури, науки,  освіти, охорони здоров’я,

 соціального захисту, фізичної культури та спорту,

 які повністю утримуються за рахунок коштів

 державного або місцевих бюджетів                                                        100 %

 

-         органи державної влади та органи місцевого самоврядування ,

 бюджетні установи в галузі ветеринарної медицини,

 водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та

 повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою

діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних

благ                                                                                                                    100%

 

   

 

 

 

__________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

Секретар ради                                                Н.Осичнюк

Аналіз регуляторного  впливу

 

        Проект  рішення      сільської ради  « Про встановлення   ставок земельного податку ,  пільг з його  сплати  на  2019 рік» розроблений відповідно до Податкового кодексу України,  нормативної грошової оцінки .

 

         Проект рішення   розроблений з метою  поповнення  бюджету сільської ради  для виконання  програми  соціально - економічного  розвитку  територіальної громади , ефективного  використання  земель комунальної власності.

        

    Результати аналізу викладені  письмово згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р.

 

                                                    1. Визначення проблеми

 

         Реформування країни неможливе без ефективного розвитку територіальних громад, який потребує відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевих бюджетів. Тому, в рамках загальнодержавної кампанії з децентралізації влади, до Податкового кодексу України були внесені суттєві зміни стосовно принципів формування доходної частини місцевих бюджетів, які містили,  включення до переліку місцевих податків та зборів тих джерел, надходження від яких є фінансово значимими та стабільними. Таким джерелом є, зокрема, «плата за землю - обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності», віднесений до місцевих податків і зборів.

        Проблема, яку передбачається вирішити прийняттям регуляторного акту, полягає у встановленні конкретних розмірів ставок земельного податку в залежності від цільового  виду їх використання та нормативної грошової оцінки землі. Диференціація розмірів земельного податку з врахуванням комерційної цінності земельних ділянок дозволить збільшити надходження до бюджету та підвищити ефективність землекористування.

       З метою ефективного використання земельних ділянок на території села, задоволення потреб громадян і захисті їх законних прав та інтересів та отримання додаткових надходжень до сільського бюджету від земельного податку, пропонується впровадити регулювання рішення , проект якого розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України, Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

       Оскільки пунктом 4.4. статті 4 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) передбачено, що  установлення конкретної ставки  податку , а також пільг їх платникам здійснюються відповідно до цього Кодексу сільськими радами, основною  причиною  виникнення проблемиє не урегульованість нормами ПКУ ставок земельного податку для конкретних земельних ділянок. 

       Ця проблема є досить важливою, оскільки без встановлення конкретних ставок не можливо нарахувати суму земельного податку його платникам.

         Основними групами , на які проблема справляє впливє громадяни, які мають у власності земельні ділянки та державні установи і організації, що мають їх  в постійному користуванні .

         Оскільки,  згідно діючого законодавства,   суб»єкти господарювання, що зареєстровані на території села,  не мають і не можуть мати у власності або  в постійному користуванні земельних ділянок та  не сплачують  земельний податок , на них ця проблема не справляє впливу.

         

        Тому, основними групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив є :

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

                     +

 

Держави

                      +

 

Державні установи та організації

                      +

 

 

 

 

__________ 

 

        Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, а також діючих регуляторних актів, оскільки ПКУ вимагає встановлення конкретних ставок земельного податку рішенням сільської ради  .  

 

        2. Цілі державного регулювання

 

        Цілями  державного регулювання, що мають бути безпосередньо пов’язані із розв’язанням проблеми є встановлення ставок земельного податку відповідно до поновленої та затвердженої технічної документації з нормативної грошової оцінки , Податкового Кодексу України, що  забезпечить збільшення надходжень до сільського бюджету .

        Основною метою  прийняття  відповідного рішення  є виконання  місцевого бюджету  та ефективне  використання  коштів для виконання  Програми  економічного та  соціального  розвитку  територіальної громади , забезпечення  прозорості  та відкритості  надходження  та  використання  коштів  бюджету.

       За умови не встановлення  ставок земельного податку рішенням сільської ради , відповідно до норм  Податкового кодексу України,  земельний податок буде нараховано за минулорічними ставками, без застосування  коефіцієнту індексації НГО землі , що призведе до втрат сільського бюджету. Це суперечить   регуляторним принципам.

       Тому, основними цілями прийняття регуляторного акту є:

- впорядкування сплати земельного  податку ;

-поповнення дохідної частини сільського  бюджету за рахунок надходжень від сплати земельного  податку;

-  встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок земельного податку ;

-  забезпечення необхідних надходжень до сільського бюджету

 

          3. Визначення та оцінка  альтернативних   способів  досягнення  встановлення  цілей.

           В якості  альтернативи  до  запропонованого  регулювання  можна розглянути   збереження  існуючої  ситуації , що призводить  до поглиблення  існуючої проблеми та не до поступлення коштів у місцевий бюджет . Надходження  до місцевого бюджету  чітко  регулюються  Бюджетним  кодексом  України. Основними  джерелами  надходжень  є – податок  на  прибуток  та  земельний податок. Ставку земельного податку за земельні ділянки  можна  коригувати  диференціюючи розмір ставки податку .

 

       Враховуючи пропозиції, надані платниками земельного податку та для зручності власників земельних ділянок, застосовуються мінімальні розміри ставок земельного податку, встановлені Податковим кодексом України.

       Застосування мінімальних ставок земельного податку призведе до належного наповнення  сільського бюджету та не створить  соціальної напруги на території сільської ради.

     

 

      У той  же час обраний спосіб досягнення встановлених цілей є раціональним :

         - оскільки забезпечує принципи  державної регуляторної політики ;

         - досягнення  цілей  державного  регулювання  ;

         - забезпечує реалізацію потреб у вирішення проблем місцевого значення;

        - встановлює розміри ставок земельного податку, який надходить до місцевого бюджету .

 

                    Визначення альтернативних способів

____________________________________________________________________

Вид альтернативи                                Опис альтернативи

____________________________________________________________________

Альтернатива 1                                      відсутність регулювання

 

Альтернатива 2                                      створення фінансових стимулів

 

 

      Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Забезпечення  надходженьта належного наповнення  сільського бюджету за рахунок сплати земельного податку ( вказати суму можливих надходжень від земельного податку)

Відсутні

Приведення місцевої нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Відсутні

прозорість і гласність у процесі формування розміру земельного податку

Відсутні

 

Прозорість механізму нарахування земельного податку

        Відсутні

рівні умови відносно розміру земельного податку

 громадяни

Можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з  надходженнямидо сільського бюджету 

78099

 

         Основними групами , на які проблема справляє вплив є громадянита державні установи і організації, що мають земельні ділянки у постійному користуванні..

        Проблема не може бути розв’язана за допомогою відсутності регулювання,  ринкових механізмів, а також діючих регуляторних актів, оскільки ПКУ вимагає встановлення конкретних ставок земельного податку   рішенням сільської ради  . 

 

               2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

     Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та державних установ і організацій:

 

                           Оцінка впливу на сферу інтересів держави

____________________________________________________________________________

Вид альтернативи                             Вигоди                                                   Витрати

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1                                  не має                                        зменшення  надходжень

                                                                                                                до сільського бюджету;

 

Альтернатива 2                        наповнення бюджету                                      не має

                                                  на суму грн.  земельного

                                                  податку, що має надійти  в 2019 році 

 

                          Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

_____________________________________________________________________________

Вид альтернативи                          Вигоди                                                   Витрати

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1                              не має                                             Сплата земельного податку 

                                                                                                                 за ставками ПКУ

           

Альтернатива 2                      збільшення доходів

                                                місцевого бюджету                                Сплата  земельного

                                                 на суму _____грн.                                  податку                             

                                                 земельного

                                                податку, що має

                                                надійти  в 2019 році 

 

                                                                                                                  

_____________________________________________________________________________

 

           

 

                     Оцінка впливу на сферу інтересів державних установ і організацій

__________________________________________________________________________    

Вид альтернативи                           Вигоди                                                Витрати

____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1                                  не має                                         Сплата земельного податку 

                                                                                                                 за ставками ПКУ

           

Альтернатива 2                  врахування інтересів                                Сплата  земельного

                                                                                                                 податку за ставками   

                                                                                                                 сільської радив сумі

                                                                                                                25230грн.

_____________________________________________________________________________

 

                               Оцінка вибраного  способу  досягнення цілей

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до сільського бюджету за рахунок сплати земельного податку на суму ___грн.

Відсутні

Приведення місцевої нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Відсутні

прозорість і гласність у процесі формування земельного податку 

Відсутні

Державні установи і організації

Прозорість механізму нарахування земельного податку 

25230

 

Громадяни 

Можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додатковими надходженнями

21000                                                  

 

        

 Отже, альтернативний спосіб досягнення мети є неприйняття вказаного  регуляторного акту, і зв»язку з чим  будуть застосовуватися ставки земельного податку, які були встановлені раніше, не  має вигод для для жодної із сторін .

 

         В зв*язку з неприйняттям  проекту рішення, відповідно до  Податкового кодексу України,   будуть застосовуватись мінімальні ставки, відповідно надходження до сільського бюджету будуть зменшені.

 

         Діючі рішення що стосуються земельного податку  прийняті тільки на один рік і їх дія закінчується по закінченню 2019 року..

 

         Альтернативні варіанти будуть суперечити чинному законодавству України та поглиблювати існуючі проблеми, що стосуються нарахування та сплати земельного податку

 

 

 IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

       Вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

       Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

 

 4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

 

 3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

 

 2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

 

 1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

_____________________________________________________________________________

Рейтинг результативності       Бал результативності        Коментарі щодо присвоєння бала

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1                                      1                         (проблема продовжує існувати)

 

Альтернатива 2                                      4                        ( проблема більше існувати не буде)

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

Рейтинг результативності  Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування

                                                                                                                  відповідного місця 

                                                                                                                  альтернативи у

                                                                                                                  рейтингу

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1                      відсутні               відсутні                     (проблема продовжує

                                                                                                                 існувати)

 

Альтернатива 2                      збільшення доходів                              ( проблема більше

                                                місцевого бюджету                                існувати не буде)

                                                на суму 20 000грн.

 

_____________________________________________________________________________

                                                                                                

                                                                                                           

 

           

____________________________________________________________________________

Рейтинг          Аргументи щодо переваги                                         Оцінка ризику зовнішніх

                       обраної альтернативи/причини                                  чинників на дію

                        відмови від альтернативи                                          запропонованого

                                                                                                              регуляторного акта

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1         збільшення надходжень до                             не має

                                    бюджету –відсутнє

           

 

Альтернатива 2         збільшення надходжень до

                                   бюджету  на суму 20 000грн.                               не має

           

_____________________________________________________________________________          

 

        Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення сільською радою.

Затвердження ставок земельного податку  умінімальних ставках, визначених Податковим кодексом України, призведе до врахування пропозицій платників земельного податку та відсутності соціальної напруги в селі. Разом з тим, це дасть можливість наповнити сільський бюджет.

Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінуватися за результатами аналізу розміру надходжень сум земельного податку   до місцевого бюджету.

 

Регуляторний акт має місцевий характер впливу.

 

      Механізм дії регуляторного акту полягає у забезпеченні:

- затвердження рішення  проставки земельного податку;

-  інформування  платників про встановлені правила справляння земельного податку на 2018 рік;

 - забезпечення надходжень земельного податку  до сільського бюджету.

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

        Згідно Податкового кодексу України до повноважень сільської ради належить прийняття рішення про встановлення ставок земельного податку .Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення  сільської ради.        Запропонований спосіб досягнення цілі є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення .

     Після прийняття зазначеного рішення, дії  сільської ради з питань  оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства .

     Розв*язання проблеми можливе також при застосування сільською радою  заходів для впровадження цього регуляторного акта.

      Ймовірність  досягнення  цілей рішення  ґрунтується  на високій  мотивації стосовно  виконання вимог  акту , яка  полягає у:

-     балансі інтересів :

-         простоті  та доступності  положень рішення;

-         простоті виконання  вимог рішення;

-         врегулювання прав  і обов’язків  суб»єктів , на яких  поширюється  дане рішення .

 

Після набрання чинності цим регуляторним актом  прогнозується ситуація щодо наповнення сільського бюджету за рахунок сплати земельного податку та відсутність соціальної напруги в селі, оскільки застосовано мінімальні ставки, затверджені Податковим кодексом України.

 

Можлива  шкода  у разі  настання  очікуваних  наслідків  дії акту  не прогнозується.

 

      У1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються орган місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

    Оскільки,   на  суб’єктів господарювання не поширюється регулювання, передбачене цим актом,  розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів господарювання  не застосовується.

 

      УП. Обгрунтування  запропонованого строку  дії  регуляторного акту.

 

       Оскільки ставкиземельного податку   встановлюються рішенням сільської ради на кожний бюджетний  рік , тому з моменту  набрання  чинності  цього регуляторного акту  термін його  дії 1 рік, який достатній для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання.

 

УШ. Визначення  показників  результативності дії   регуляторного акта.

 

       У разі запровадження запропонованого проекту рішення сільської ради  очікується наступний результат:

       1. Відповідність розмірів ставок земельного податку    діючому законодавству, зокрема Закону України " Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" , та  Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

         2. Надходження  запланованих коштів  до місцевого бюджету  від сплати земельного податку  та подальшого спрямування на соціально - економічний  розвиток села та ремонт об’єктів соціальної сфери .

          3. Часткове виконання  Програми   економічного та  соціального  розвитку  територіальної громади  .

          Показниками  результативності  регуляторного акта є:

   -Збільшення надходжень до сільського бюджету внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення сільської ради;

    - збільшення кількості платників земельного податку , на яких поширюватиметься дія запропонованого регуляторного акту ;

    - в зв»язку з тим, що проект регуляторного акту оприлюднюється на офіційному сайті сільської ради, рівень поінформованості платників  податку високий.

 

               Показники результативності дії регуляторного акту для платників податку:

Платники платку                  сума  витрачених коштів                        витрата часу

                                                на регулювання  грн..                             на регулювання на 1 особу

 

Громадяни:

- сплата земельного податку, всього     25230,00                                   5  хв.

- сплата послуги банку                          в залежності від

                                                                 %, яка встановлена              10-15 хв. залежно від черги

                                                                 відповідною банківською

                                                                 установою

Державні установи і

організації                                                          -                                             -

__________________________________________________________________________                

                                             

1Х.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта 

 

               Терміни відстеження результативності дії запропонованого проекту рішення сільської ради встановлені :

- базове – до дня набрання чинності регуляторного акту ;

- повторне – за три місяці до дня закінчення строку дії регуляторного акту.

 

         Метод  проведення відстеження результативності – статистичний.

         Вид даних , за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичний.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                     Л.Чмига