Проект

БІЛАШКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

 

                                   Тальнівський  район   Черкаська  область

 

                                                         V1  скликання

 

                                                               Рішення

___________201__              с. Білашки           №_______

«Прозатвердження порядку встановлення

тарифів на послуги водопостачання на

 території Білашківської сільської ради»

    Відповідно до статті 28 Закону  України « «Про місцеве самоврядування в Україні»,Законів України: «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про питну воду  та питне водопостачання», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»,  Порядку  формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України « Про забезпечення єдиного підходу  до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», наказу державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження методики визначення нормативів питного водопостачання населення», з метою визначення  процедури  встановлення або погодження тарифів на водопостачання на території Білашківської сільської ради, сільська рада

                          В И Р ІШ И Л А :

1.  Затвердити порядоквстановлення тарифів на послуги водопостачання на території Білашківської сільської ради.

 

2. Виконавчому комітетуподати на погодження до органів визначених законодавством України   проект Порядку встановлення тарифів на послуги водопостачання на  території Білашківської сільської ради.

3Контроль за виконанням рішення покласти на комісії:з питаньсоціально-економічного розвитку, планування бюджету і фінансів, з питаньрозвитку агропромислового комплексу та врегулювання земельних відносин .

Сільський голова                                                                      Л. Чмига

Опубліковано :04.01.2015

                                                            

 

 

                                                       П О Р Я Д О К                  

                      встановлення тарифів на послуги водопостачання на території

                                                    Білашківської сільської ради»

 

1.Вступ

Порядок про встановлення тарифівна послуги водопостачання на території

 Білашківської сільської ради  (далі – Порядок) розроблено відповідно до статті 28 Закону  України « «Про місцеве самоврядування в Україні»,Законів України: «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про питну воду  та питне водопостачання», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»,  Порядку  формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України « Про забезпечення єдиного підходу  до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», наказу державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження методики визначення нормативів питного водопостачання населення».

 

2. Загальна частина.

  Цей порядок визначає механізм затвердження  встановлення  тарифів на послуги водопостачання і носить обов»язковий характер при формуванні тарифів.

   Порядок поширується  на підприємства, установи, організації комунальної власності територіальної громади ,які зназнаходяться на території Білашківської сільської ради, інші підприємства незалежно від форми власності,підпорядкованості і методів організації та виробництва.

   Цей Порядок  застосовується для встановлення тарифів на послуги водопостачання відповідних галузей та технологічних особливостей в порядку і межах визначених законодавством. Він може бути переглянутий або скасований рішенням  сільської ради у разі внесення змін до законодавства у цій сфері, у разі втрати необхідності у ньому, а також у разі втрати чинності деяких із пунктів даного  Порядку.

   Основні завдання Порядку :

- забезпечення встановлення економічно обгрунтованих витрат  на їх виробництво;

-підвищення ефективності та якості надання житлово- комунальних послуг.

3. Порядок встановлення тприфів на послуги водопостачання

3.1 Для проведення роботи по питанню встановлення тарифів на послуги водопостачання, які надаються підприємствами, установами, організаціями (далі – суб»єкти господарювання) незалежно від форми, в межах повноважень органів місцевого самоврядування подаються наступні докуменети:

-пояснювальну записку про економічне обгрунтування перегляду, затвердження (погодження) тарифів;

-розрахунок проекту тарифів з розшифровкою витрат;

- калькуляцію по видах  послуг;

- баланс підприємства, установи, організації та звіт про фінансовий результат за попередній рік та останній квартал поточного року ( в разі настання їх звітності);

- копії документів, які підтверджують:

а) норми споживання енергоносіїв,їх витрат та ін.;

б) розрахунки за минулий рік придбані  вузли, деталі, енергоносії, паливо, хімічні речовини,, граничний рівень, який нерегульований державою;

в) інші документи, що обгрунтовують особливості надання послуг: копії актів перевірок, відповідних структурних підрозділів по контролю, за цінами, проект прейскуранта  на ціни та тарифи ( в разі необхідності).

  За достовірність поданої інформації розробники несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

3.2. Розглянувши пояснювальну записку сільський голова адресує документи на розгляд чергового засідання виконкому сільської ради або сесії сільської раи для ознайомлення.

3.3 За розпорядженням  сільського голови створити комісію, яка вивчає питання та опрацьовує надані документи. Комісія готує аналіз регуляторного впливу.

3.4.Готується проект рішення, який виноситься на розгляд сільської ради.

3.5. Сільська рада на основі  висновку  Державної інспекції з контролю за цінами розглядає документи, передбачені п.3.1 цього Порядку і відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» приймає рішення про встановлення тарифу на водопостачання.

 Так як проект рішення про встановлення  тарифів на послуги водопостачання носить регуляторний характер він,з метою прийняття зауважень та пропозицій підлягає оприлюдненню згідно Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Зауваження та пропозиції фізичних і юридичних осіб стосовно проекту регуляторного акта приймається розробником протягом одного місяця з дня його оприлюднення.

  Оприлюдненню підлягає інформація про складову тарифу. Разом з тим, оприлюднюється інформація, в якій розкривається структура тарифу за витратами; економічні причини його розгляду; напрямки використання коштів за попередній звітний період;фактичний фінансовий стан; якісні  та кількісні показники житлово-комунальної послуги( стосовно якої переглядається тариф).

3.6 Оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту регуляторного акта, які здійснюються через взаємовідносини між територіальною громадою (громадськими організаціями) та органами місцевого самоврядування шляхом письмового надання першими своїх зауважень та пропозицій.

 Про результати громадського слухання – виконком сільської ради інформує мешканців у десятиденний строк через засоби масової інформації чи в інший спосіб.

   3.7 Розробник регуляторного акту здійснюється базове відстеження результативності проекту рішення, підписується та оприлюднюється у спосіб, передбачений законодавством.

 3.8. Зауваження та пропозиції, які надійшли в процесі обговорення. Розробник регуляторного акта опрацьовує. Якщо вони прийнятні - приймаються до уваги та вносяться в розрахунок, якщо не прийнятні - то чітко визначається причина неприйняття таких  зауважень.

3.9 Крім того, в період обговорення проекту регуляторного акта або здійснення аналізу зауважень та пропозицій, що надійшли в період обговорення, виконавчий комітет сільської ради має право ініціювати засідання сільської ради з метою розгляду  зауважень, рекомендацій та пропозицій стосовно встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.

 3.10 За наслідками розгляду зауважень, рекомендацій та пропозицій стосовно встановлення тарифів сільська рада приймає рішення по впровадженню відповідного тарифу.

3.11 У разі затвердження тарифів на послуги водопостачання нижчим від розміру економічно - обґрунтованих витрат на їх виробництво, приймається рішення,яке узгоджується з бюджетною комісією сільської ради про виділення дотації (фінансової допомоги) на покриття різниці в тарифах.

3.12 Рішення сільської ради, щодо впровадження тарифів офіційно оприлюднюється у  п»ятиденний термін  після його прийняття та підписання на офіційному сайті сільської ради або у інший спосіб.

4. Коригування тарифів.

4.1 У разі зміни протягом установленого строку дії тарифів ставок податків та зборів (обов»язкових платежів), мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, інших обов»язкових платежів і зборів, цін та тарифів на паливо-енергетичні ресурси, матеріальні ресурси може запроваджуватись механізм корегування  тарифів, як що він передбачений законодавством.

4.2. Корегуванню підлягають лише індивідуальні складові витрат, за якими відбулись цінові зміни убік  збільшення або зменшення, що сприятиме забезпеченню економічної обґрунтованості та прозорості забезпечення зазначеного механізму.

4.3. Метою корегування  тарифів є забезпечення повного відшкодування економічно обґрунтованих витрат, які належать до повної вартості та  запланованого прибутку.

4.4 Для проведення роботи по коригуванню тарифів на житлово-комунальні послуги суб»єкти господарювання на підставі висновку Державної інспекції по контролю за цінами в Черкаській області щодо розрахунків економічно обґрунтованих витрат, пов»язаних з наданням  таких послуг, подають такі документи:

- пояснювальну записку стосовно корегування  тарифів;

- розрахунок скорегованого тарифу;

- підтверджуючі документи,  відповідно до яких здійснювалось корегування за окремими витратами ( зміна ставок податків та зборів ( обов»язкових платежів), мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, інших обов»язкових платежів і зборів, цін та тарифів на паливо-енергетичні ресурси, матеріальні ресурси);

- висновок Державної інспекції по контролю за цінами в Черкаській області щодо розрахунку економічно обґрунтованих витрат, пов»язаних з наданням послуг.

5 Термін введення в дію затверджених ( погоджених цін) тарифів.

5.1. Прийнятий тариф впроваджується відповідно до статті 32 Закону України «Про житлово- комунальні послуги) та до рішення сесії сільської ради згідно встановленого строку введення  тарифу у дію.

6. Підстави для перегляду затверджених ( погоджених) тарифів  на житлово-комунальні послуги.

6.1. Підставою для перегляду  затверджених тарифів на послуги водопостачання є звернення суб»єкта господарювання щодо перегляду тарифів на житлово –комунальні послуги, які ними надаються, у зв»язку з не покриттям діючим тарифом на ці послуги витрат   за умови висновку  Державної інспекції по контролю за цінами в Черкаській області щодо розрахунку економічно обґрунтованих витрат, пов»язаних з наданням послуг.

7. Розроблення та затвердження нормативів  питного водопостачання.

7.1. Розроблення та затвердження нормативів  питного водопостачання при нормальному функціонуванні системи питного водопостачання, при їх порушенні та при надзвичайних ситуаціях техногенного або природного характеру проводиться згідно з цим Порядком.

7.2. Норматив (норма) питного водопостачання – розрахункова кількість питної води, яка необхідна для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб однієї людини протягом доби.

 Нормативи питного водопостачання використовуються для визначення обсягів постачання питної води у разі відсутності або тимчасової несправності приладів обліку споживання питної води.

7.3.Перегляд нормативів питної води водопостачання здійснюється один раз на три роки, а у разі  необхідності допускається  їх достроковий перегляд.

7.4. Нормативи питного водопостачання у конкретному населеному пункті розробляються та науково обґрунтовуються згідно з Методикою визначення нормативів питного водопостачання населення спеціалізованими науково-дослідними організаціями на замовлення органу місцевого самоврядування та затверджуються ними після погодження з місцевим органом  виконавчої влади з питань охорони здоров»я, охорони навколишнього середовища та водного господарства.

8. Прикінцеві положення.

8.1 Цей Порядок набирає чинності з дня його прийняття та оприлюднення і діє на території Білашківської сільської ради.

8.2. Оскарження прийнятого рішення стосовно зазначених цим Порядком питань здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

 

Секретар сільської ради                                                Н. Осичнюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  Аналіз регуляторного впливу регуляторного акта

проекту рішення Білашківськоїсільськоїради   «Прозатвердження порядку встановлення тарифів на послуги водопостачання на території Білашківської сільської ради»

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до законодавчих актів України,зокрема: Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України.

 Необхідність прийняття даного проекту рішення пов»язано з нечітким визначенням самого механізму розрахунків економічно обґрунтованих витрат для встановлення тарифів на послуги водопостачання  виконавчим комітетом сільської ради та відсутністю єдиного підходу до прийняття та контролю таких рішень.

     Прийняття зазначеного рішення пропонується розв»язати проблему невпорядкованості  процесу встановлення  тарифів на послуги водопостачання.

 У зв»язку з цим за допомогою ринкових механізмів вирішити вище вказану проблему не можливо.

2. Цілі та завдання регулювання.

Цілями розробки та впровадження проекту регуляторного акту є:

- Забезпечення  дотримання вимог діючого законодавства щодо формування  тарифів на водопостачання.

- Забезпечення надходжень до сільського бюджету.

- Забезпечення підвищення  рівня економічного обґрунтування цін.

-  Відкритість  процедури прозорості дій місцевого самоврядування при прийнятті тарифів на послуги водопостачання.

3.     Альтернативні способи

 Однією із альтернатив може  бути  збереження існуючого стану справ, тобто відмова від  пропозицій регулювання. Дана альтернатива не є придатною.

 Найбільш придатною альтернативою є прийняття запропонованого проекту регуляторного акта. При прийнятті даного регуляторного акта  буде виключена можливість виникнення порушень чинного законодавства надавачами послуг.

  Запропонований спосіб вирішення проблеми відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, принципу прозорості та врахування громадської думки, а також є єдиним  прийнятним в даній  ситуації, так як іншої процедури удосконалення механізму регулювання тарифів немає.

4.Механізм, який застосовується для розв»язання проблеми, і відповідні заходи.

 Механізм закладений в основу проекту регуляторного акта, передбачає встановлення тарифів, розрахованих згідно з чинним законодавством з питань ціноутворення з врахуванням економічної обґрунтованості їх вартості.

 Прийняття рішення сільської ради «Про затвердження порядку встановлення тарифів на послуги водопостачання на території Білашківської сільської ради», які надаються  підприємствами, установами, орнанізаціями всіх форм власності позитивно вплине на підвищення рівня економічного обгрунтування цін, забезпеченість правильності віднесення витрат на собівартість.

  Прийняття даного регуляторного акта забезпечить приведення існуючої  процедури встановлення тарифів у відповідності до вимог чинного законодавства.

5. Обґрунтування можливостей  досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

 В разі прийняття  даного регуляторного акту сільською радою будуть реалізовані повноваження надані ій, а тарифи будуть відповідати економічно обґрунтованим  витратам.

 Досягнення цілей, поставлених перед регулюючим впливом запропонованого проекту рішення, пов»язане з його прийняттям.  Даний регуляторний акт спонукає підприємства, організації, установа всіх форм власності села виконувати встановлений порядок при формуванні тарифів.

6. Очікувані результати прийняття акта.

Прийняття даного проекту рішення є підвищення  рівня  економічно  обґрунтування цін.

      Сфера впливу

               Вигоди

                 Витрати

Органи місцевого самоврядування

 Прийняття  економічно обґрунтованих тарифів

Витрати робочого часу з підготовки регуляторного акта

Суб»єкти господарювання територіальної громади

Прибутковість підприємства, організації, установи

Відсутні

Споживачі

Прзорість

Відсутні

 

 

7. Термін дії акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений, до внесення змін до законодавства України.

8. Визначення показників результативності регуляторного  акта

 Проведення моніторингу результатів регуляторного акта буде здійснюватись за такими показниками:

-         тривалість процедури розгляду розрахунків економічно обґрунтованих витрат для встановлення тарифів (днів) ;

-         кількість звернень суб»єктів господарювання з питань встановлення тарифів (один.).

 

9.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись відповідності до вимог чинного законодавства.

 

Секретар сільської ради                                                Н. Осичнюк