БІЛАШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

БІЛАШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 22 СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

17 листопада 2017 року с.Білашки №22/4

Про план діяльності з підготовки

та перегляду проектів регуляторних актів

сільської ради на 2018 рік

Заслухавши та обговоривши доповідь голови постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, відповідно до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконаня частини 1 статті 7, статті 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", врахувавши попозиції постійних комісій сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити план діяльності з підготовки та перегляду проектів регуляторних актів сільської ради на 2018 рік (додається)

2. Доручити секретарю ради оприлюднити план діяльності з підготовки та перегляду проектів регуляторних актів сільської ради на 2018 рік до 15 грудня 2017 року в районних ЗМІ та на сайті сільської ради.

3.Конроль за виконанням плану діяльності з підготовки та перегляду проектів регуляторних актів сільської ради на 2018 рік покласти на сільського голову та на комісію з питань планування, бюджету та фінансів сільської ради

Сільський голова                                                                       Л.Чмига                                                                                     

        

     

                                                                                                                                            Додаток до рішення сільської ради

                                                                                                                                             від _______________року №______

 

 

 

         План діяльності з підготовкита перегляду проектів регуляторних актів  сільської ради на 2018 рік

_________________________________________________________________________________________

  №п/п  Вид документа Назва проекту                Мета прийняття проекту  Термін підготовки         Розробник  Джерела

                                          регуляторного акту  регуляторного акту          проекту регуляторного                     оприлюднення

                                                                                                                              акту

     1                 2                             3                                           4                                           5                            6                       7

__________________________________________________________________________________________________________   

 

 1.     Рішення ради        Про місцеві податки і  Забезпечення надходжень         травень- 2018        Постійна комісія    Районні   

                                        збори       на 2019рік            до сільського бюджету            -червень                 з питань бюджету  ЗМІ,

                                                                                                                                                                   та фінансів              сайт с/р

        

        

 

2.       Рішення   ради    Про затвердження      Забезпечення надходжень          травень- 2018       Постійна комісія    -«-

                                        ставок земельного      до сільського бюджету                -червень               з питань бюджету     

                                        податку, пільг з                                                                                               та фінансів             

                                        його сплати

                                        на 2019 рік       

 

 

                                            

   Сільський голова                                                 Л.Чмига